петък, 10 юли 2020, 06:46
Сайт: Онлайн курсове
Курс: Онлайн курсове (3.8.3)
Речник: Речник - съкращения и термини
С

Съобщение

Съобщенията се изпращат от един потребител на системата Moodle до друг потребител на същата система. Съобщенията се пишат от изпращачите.

За управляване на съобщенията влезлите в сайта потребители виждат бутон за съобщения с изображение на облаче . Ако има пристигнали съобщения върху този бутон се вижда числото на пристигналите, непрочетени още съобщения.

Щракването върху бутона облаче отваря прозорец, показващ списък на съобщенията. Този прозорец се затваря с повторно щракване на същия бутон.