сряда, 8 декември 2021, 02:40
Сайт: Онлайн курсове
Курс: Онлайн курсове (3.11.4)
Речник: Речник - съкращения и термини
B

BIM

Building Information Modelling

C

CFD

Computational Fluid Dynamics

F

FEA

Finite Element Analysis

Метод на крайните елементи

J

JRC

Joint Research Centre - Съвместен изследователски център към Европейската комисия

M

Moodle

Свободен софтуер, представляващ система за управление на учебни курсове, използван на този сайт.

N

NGO

Non-governmental organization