Обиколка на страница

Обиколка на страница се нарича нагледно представяне на информация за различни части на текущата страница. Състои се от последователни стъпки, като при всяка стъпка чрез промяна на цветовете се откроява определена част от страницата, а в изскачащ прозорец се вижда обяснителен текст за предназначението на откроената част.

С бутони "Обратно", "Още" и "Край", потребителят може съответно: да се върне на предишна стъпка, да премине към следващата стъпка или да прекрати обиколката.

Не за всички страници са предвидени обиколки. Обиколките се активират (и, ако е необходимо се инсталират или съставят) от администратор на сайта за избрани от него страници, например: Началната страница на сайта, страница "Моето табло" и др.

Обиколката на страница започва автоматично при първото отваряне на тази страница от потребителя, а след като потребителя изгледа или прекрати обиколката, тя може да се повтори с щракване на хипервръзката в най-долната част на страницата "Повтаряне обиколката на тази страница".

» Речник - съкращения и термини