Moodle

Свободен софтуер, представляващ система за управление на учебни курсове, използван на този сайт.

» Речник - съкращения и термини