Ресурс

Текст, файл, страница, видео и др., които които студентите могат да преглеждат пасивно, без да се изискват от тях други активни действия.

» Речник - съкращения и термини