Дейност

Дейностите са части от курсовете, в които от студентите се изискват активни действия, например: задания, които трябва да изпълнят, да отговарят или задават въпроси, да напишат коментар или мнение, да качат файл и т.н.

» Речник - съкращения и термини