JRC

Joint Research Centre - Съвместен изследователски център към Европейската комисия

» Речник - съкращения и термини