Блок

Част от страница, обикновено оградена с рамка, която показва определена информация, например: последно отваряните курсове; курсовете, в които е записан потребителя; календара; списъка с предстоящи събития; списъка на влезлите в момента в сайта потребители и т.н.

» Речник - съкращения и термини