Уведомление

Това е автоматично генерирано от системата съобщение, изпращано на различни потребители, когато настъпи събитие, касаещо съответния потребител.

Уведомленията се изпращат от различните модули на системата до профила и/или имейла на получателя, според зададените от него предпочитания.

За управляване на уведомленията влезлите в сайта потребители виждат бутон за уведомления с изображение на камбана . Ако има пристигнали уведомления върху този бутон се вижда числото на пристигналите, непрочетени още уведомления.

Щракването върху бутона камбана отваря прозорец, показващ списък на уведомленията. Този прозорец се затваря с повторно щракване на бутона камбана.

Пълният текст на отделните уведомления се отваря с щракване върху краткия им текст в списъка или с щракване на специалната хипервръзка "Преглед на цялото уведомление", до съкратения текст.

Бутонът  в заглавната лента на списъка с уведомления отбелязва всички уведомления като прочетени.

Бутонът зъбно колело отваря страница за задаване на предпочитанията на потребителя за получаване на уведомления.

На страницата за предпочитания се вижда списък на модулите и събитията, при които всеки модул изпраща уведомление. Срещу всяко събитие потребителят може да определи дали да получи уведомлението си в сайта или на имел, в зависимост от това дали събитието настъпва, когато е влязъл в сайта или не е влязъл.

 

» Речник - съкращения и термини