Документация

Документацията на Moodle на английски и някои други езици се поддържа на специален сайт https://docs.moodle.org

В най-долната част на всяка страница, показвана от Moodle, от преподавателите и от администраторите се вижда хипервръзка "Moodle документация за тази страница". По подразбиране тази хипервръзка отваря съответна страница от официалния сайт за документация, но чрез настройки може да се посочи да отваря и друг сайт, както и да се вижда и от други потребители, а не само от преподаватели.

На настоящия сайт, хипервръзката "Moodle документация за тази страница" отваря сайт с документация, написана на български и хипервръзката се вижда и от студентите.

 

» Речник - съкращения и термини