FEA

Finite Element Analysis

Метод на крайните елементи

» Речник - съкращения и термини