CFD

Computational Fluid Dynamics

» Речник - съкращения и термини