Необходим софтуер и документация

Онлайн учебници: w3schools.com

Git

Git е софтуер, който се използва от програмисти и създатели на сайтове с цел запазване на последователни версии на създадените файлове. Git е система за контрол на версиите.

Основен сайт https://git-scm.com

За настоящият курс е необходим, защото се изисква като условие за инсталиране на работната среда Aptana Studio 3, която ще използваме.

Java машина

Java е език за програмиране. (Вижте статия в bg.wikipedia)
На компютъра, на който трябва да се изпълняват програми, създадени с Java, е необходим софтуер, представляващ виртуална машина за Java (Вижте: Статия в bg.wikipedia)

Виртуална Java машина се изтегля от страница https://www.java.com/en/download

На Java е написана работната среда Aptana Studio 3, която ще използваме и за нея е необходима Java машина.

Firefox

Firefox е браузър. Предпочитаме го заради това, че работната среда, която използваме, е предварително настроена да използва точно този браузър и заради наличието на добавка за Firefox, предназначена за валидиране на HTML код.

Изтегля се от https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new

След изтегляне и инсталиране, с Firefox се отваря страница:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/html-validator/
където се щраква бутона "+ Add to Firefox", за да се инсталира добавката Html Validator, която също ще използваме по време на курса.

Aptana Studio 3

Aptana Studio 3 е работна среда за създаване на сайтове.

Изтегля се от: https://github.com/aptana/studio3/releases

В настоящия курс това е основният редактор за файлове, който се използва.

Документация: Appcelerator Studio Guide (Axway Appcelerator Studio е платена версия, на Aptana Studio 3 и затова голяма част от документацията на този продукт е валидна и за Aptana Studio 3).

Notepad++

е програма редактор за текстови файлове, който има много функции, улесняващи писането на програмен код.

Изтигля си от: https://notepad-plus-plus.org/download

Използването му в настоящия курс е по избор, като по-лека за ползване алтернатива на Aptana Studio 3.

FileZilla FTP Client

FileZilla FTP Client е софтуер за транспортиране на файлове до и от FTP сървър.

Изтегля се от: https://filezilla-project.org/download.php

С този софтуер качваме на сървъра на сайта, направените на нашия компютър файлове.

XAMP

XAMP е пакет от няколко приложения, необходими за създаване на локален сървър, в който може да се изпробва сървърен софтуер.

Изтегля се от: https://www.apachefriends.org/download.html

В настоящият курс XAMPP използваме за изпробване на програмен код на PHP, инсталиране и изучаване на системи за управление на съдържанието, администриране на MySQL база данни и др.

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable

Това е библиотека, предоставяна от Microsoft, която е необходима за изпълняване на програми, направени с Visual Studio 2015. Необходима е за нормалната работа на Apache.

Изтегля се от: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52685

Последно модифициране: събота, 10 август 2019, 09:01