Представяне на учебната дисциплина

Учебната дисциплина "Интернет технологии за професията архитект" е факултативна учебна дисциплина, което означава, че знанията и уменията, които тя предоставя не са непосредствено свързани с архитектурната професия, а удовлетворяват личния интерес на студентите за знания от областта на информационните технологии, използвани в Интернет.

Лакционният материал предвижда разясняване на широко множество от свързани с Интернет понятия, като: начин на функциониране на Интернет, слоен модел, протоколи и стандарти, езици за маркиране, форматиране и програмиране и др.

В упражненията студентите практически извършват: регистриране на домейн и хостинг, и администриране на същите, пишат HTML и CSS код, подготвят и качват на сървър файлове, програмират динамични страници с PHP, създават и използват MySQL база данни, инсталират и използват система за управление на съдържанието.

Като курсова задача, изпълнявана в продължение на целия семестър, се извършва създаване на личен уеб сайт, върху регистриран от всеки студент домейн и хостинг. (Реализирането на тази курсова задача, може да бъде добър старт и на присъствието в Интернет на бъдещия архитект, което присъствие да бъде използвано за представяне пред работодатели, за стартиране на бизнес, контакти с клиенти и т.н.)

Текущата оценка върху курса се поставя като средноаритметична стойност от оценки получени при тестове, целящи проверка на усвояването на теоретичния материал и изпълнението на курсовата задача.

Главен критерий за оценка на курсовата задача е каква част от преподавания учебен материал е използвана при нейното осъществяване.

Програмата на учебната дисциплина, част от утвърдената във ВСУ учебна документация, може да видите тук.

Вижте някои: Препоръки към участниците.

Последно модифициране: сряда, 29 май 2019, 04:23