Препоръки към участниците в курса

При изпълнение на упражненията се извършва: изтегляне и инсталиране на нови приложения (Вижте: Необходим софтуер и документация) и създаване и запазване на файлове. Най-оптимално тези дейности могат да се изпълнят на собствения преносим компютър на всеки студент, затова се препоръчва:

По време на занятията студентите да носят свои преносими компютри.

или 

Да се носят флаш памети или преносими хард дискове.

Последно модифициране: неделя, 13 януари 2019, 13:45