Предназначение на този сайт

Този сайт е предназначен за провеждане на обучение чрез използване на достигани през сайта учебни материали в електронен вид, организирани в онлайн курсове. Сайтът е адресиран както към търсещите да се обучават, така и към предлагащите обучение.

За искащите да се обучават

Заглавията на наличните в момента курсове се виждат на началната страница.

Ако между предложените курсове не виждате тематика, която Ви интересува, моля, отговорете на анкета  Какво искате да учите?

Курсовете срещу заглавията на които има знак отворен катинар  са отворени и съдържанието им може да се преглежда от всички посетители.

Курсовете с ключ  имат парола за достъп, която е поставена и се предоставя от преподавателя на съответния курс при лична комуникация. Вижте как се осъществява Контакт с преподавател.

За преподаватели

Ако сте преподавател и искате да представите свои учебни материали в наличната система за управление на учебни курсове, трябва да се регистрирайте, за да може да се свържем и договорим условия. Освен хостинг на курсове предлагаме и обучение за ползване на Moodle и постоянно консултиране във връзка с приложението на системата при преподаване.

За Moodle

Името Moodle носи софтуерна система, която може да се използва безплатно от администратори на сайтове за да осигурят място за представяне на учебно съдържание онлайн.

Moodle се използва и на настоящия сайт, като се обновява редовно и в сайта може да видите най-новите възможности на системата. Числата (4.1.0 в момента) в горната част на всяка страница, щракването върху които отваря главната страница на сайта, означават номера на инсталираната версия на Moodle.

Администраторът на този сайт не е само компетентен потребител на системата, а активен участник в нейното превеждане на български, разширяване с нови добавки и популяризиране.

Сайтът е адресиран и към ръководители на учебни заведения и фирми, които искат да внедрят в дейността си онлайн система за управление на учебни курсове с цел предоставяне на образователни или преквалификационни услуги. Предлагаме обучение за ползване, консултиране, инсталиране, поддържане на Moodle.

 

Последно модифициране: петък, 20 ноември 2020, 12:14