Контакт с преподавател

Имената на преподавателите на всеки курс са изобразени като хипирвъзки до заглавията на курсовете в списъка курсове. Ако сте влезли в сайта с парола, щракване върху име на преподавател отваря страница с информация за преподавателя, на която ще видите бутон . Щракнете този бутон и ще се отвори прозорец, в който можете да напишете съобщение до преподавателя, който изглежда така:

След като напишите съобщение, щракнете бутона за изпращане

За скриване на прозореца, щракнете бутона пред Вашето име.

Щракнете Създаване на нова регистрация за да започнете регистрация, ако нямате такава, или  Вход, ако вече имате профил.

Последно модифициране: сряда, 27 ноември 2019, 10:32