Пример за страница

Както се виждаше в Тема 1, текстовете, въведени чрез етикети, се показват постоянно върху главната страница на курса. За разлика от етикетите, страниците са текстове, които се отварят след щракване върху хипервръзки, намиращи се върху страницата на курса.

Настоящият текст се нарича описание на страницата. Впрочем, такова описание имат всички видове ресурси. С настройките им се задава дали описанието да се вижда върху страницата на курса и върху страницата на ресурса.

Когато се показва на главната страница на курса, името на ресурса страница, в случая "Пример за страница", е хипервръзка при щракване върху която, в случая, се отваря една примерна страница.

От тук надолу следва текстът на тази примерна страница.

Текстът на една страница се редактира с помощта на същия HTML редактор, с който се редактират и етикети, а също така и всички текстове на един Moodle сайт.

Този редактор, както се вижда от примера за етикет, позволява въвеждане на много разнообразно форматиране и съдържание.

За повече информация вижте в документацията на Moodle.

Последно модифициране: вторник, 22 януари 2013, 15:46