Вградено показване

Този текст е описанието на текстовия файл, което в зависимост от настройките, може да се показва на страницата на курса или не.

При вградено показване, когато щракнете върху името на файла, съдържанието му се показва като страница от Moodle курса с блокове за навигация около него.

144 байта текстов файл