Примерен html файл

В html файл можете да представите форматиран текст с вмъкнати в него: изображения, хипервръзки към Интернет или към други файлове.

Html файл можете да създадете с програма редактор, например, Microsoft Word или OpenOffice Writer, като с команда за запазване на файла Save As, зададете запазването да стане в html или htm файл.

Този файл, в частност, е направен по описания начин с OpenOffice.

При показване на html файл чрез отваряне, в прозореца на браузъра се показва само съдържанието на html файла.

За да се върнете обратно в Moodle, трябва да щракнете Back бутона на браузъра за връщане към предишната страница.