Други

С тази страница изпробвам начини за индивидуално оформяне на отделни страници. Започва се със създаване на нова страница.

Създаване на индивидуален шаблон за дадена страница

Влиза се в:

Табло – Изглед – Редактор – Шаблони – Управление на всички шаблони

В дясната страна със списъка на шаблоните, в дясно, горе – бутон „Добавяне на нов шаблон“.

В прозорец „Създаване на шаблон“ избираме, че новия шаблон ще се използва за страници.

В следващия прозорец посочваме новата страница и избираме макет.

Запазваме.

Създаване на нова част за шаблон

Табло – Изглед – Редактор – Макети –

надолу в списъка макети ЧАСТИ ОТ ШАБЛОН се избира някоя група, например: „Футър“

С щракване върху символа зад името на някоя час от шаблон се избира „Дублиране“.

Използване на нова част за шаблон

От страницата, на която ще се използва част от шаблон се щраква линка „Редактиране“, намиращ се върху менюто за администриране, видимо в най-горната част на всяка страница.

В дясната странична лента на редактора, в подтстраницата му „Страница“, срещу „Шаблон“ се щраква върху името на шаблона на страницата и от изскачащото мену се щраква линка „Редактиране на шаблона“.

Създадената част може да се вмъкне или да замести друга част от шаблона на страницата.