Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Администриране на Windows

14:25:50 часа на 23 февруари 2021

Сервизи или услуги (Services)

Вижте: Windows Service (сервизи, услуги)

Име на компютъра в мрежата

Променя се от:

Start - Settings - About - Rename This PC или

Control Panel - System & Security - See the name of this computer - Rename This PC

След промяната, компютърът се рестартира, за да стане тази промяна видима в мрежата.

На компютър с macOS, списъкът на компютрите от мрежата, който се показва във Finder, когато се щракне върху Network в страничната лента, се опреснява чрез "заспиване" и "събуждане".

Remote Desktop

Remote Desktop е безплатно приложение от Microsoft, с версии за мобилни устройства и компютри, с което може да се установи отдалечена връзка с компютър с Windows, на който е активирана настройката да бъде ползван от разстояние.

Разрешаването на отдалечено ползване на компютър с Windows 10 става от:

Start - Settings - System - Remote Desctop

Ако бутонът Enable Remote Desktop е в състояние off, то се щраква върху него и се потвърждава с Confirm. Състоянието на бутона са променя на On.

След това трябва да се посочат, кои потребители ще получат отдалечен достъп с щракване върху Select users that can remotely access this PC. - В прозореца, който се отваря, се вижда списък на добавените потребители, ако има такива, или празен списък, когато няма. За да се добави потребител се щраква бутон Add. В следващия прозорец, за да се видят потребителите, които може да се добавят се щраква бутон Advanced и в още един прозорец - бутон Find Now. Като немерим името на потребителя, на който искаме да дадем достъп, щракваме върху него и щракваме бутон OK. И още два пъти OK, за да затворим и другите два прозореца.

Задаване на статичен IP адрес

Start - Settings - Network & Internet - Ethernet - Change Adapter Options

Щраква се върху показани адаптер за да се селектира и се щраква бутона Change settings for this connection или се щраква двойно върху адаптера, после се щраква бутон Properties.

В прозореца, който се показва, се избира Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) и се щраква бутон Properties.

Превключва се радио-бутон Use the following IP address и таз се попълват необходимите полета.

Изключване на Windows Defender

Start - Settings - Update & Security - Windows Security - Virus & Thread Protection - Manage Settings