Компютърна
Библия 6

Download Download Download Download Download Download

Транспорт за София и страната - 12 тона, 17 европалети, хладилен фургон, брезент 0898529582

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Компютърна Библия

23:33:14  7 януари 2018

Това е програма, чието разработване наближава 20-та годишнина.

На програмата е посветен отделен сайт ReadTheBible.sourceforge.net, на който се публикува актуална информация за хода на работата по нея и откъдето може да се изтегли.

На този сайт се съхранява само архив по години за промените, които е претърпяла програмата до сега.

През годините на своето съществуване програмата е преминала през няколко етапа на развитие:

  • Първоначален етап (24.09.1998 - 22.02.1999 г), в който още нямаше дори пълен текст в електронен вид на Библията на български, през който наред с работата по програмата се извъшваше и ръчно набиране на компютър на Библията, издание 1940 г.
  • Комерсиален период (1.07.2000 - 29.03.2007 г.), когато пълната версия на програмата се разпространяваше чрез продажба на компакт дискови носители, а безплатна беше версия с по-малко възможности.
  • Период на отворения код (17.06.2008 г. - до сега), през който програмата беше пренаписвана два пъти, веднъж за настолни компютри (версия 5) и още веднъж за мобилни устройства и компютри (версия 6 - от 6.01.2016 г. - до сега)

 

Същата тема в Google