Транспорт за София и страната - 12 тона, 17 европалети, хладилен фургон, брезент 0898529582

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2017 г.

18:43:36  7 август 2017

6.2.4 - 7 август 2017 г.:

 • Подобрен е алгоритъма за превръщане на препратките в линкове.
 • Публикувани са изпълними пакети за Windows.

6.2.3 - 7 август 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними пакети за 64-bit Linux.

6.2.3 - 5 август 2017 г.:

 • Програмата е компилирана с Qt 5.9.1.
 • Подменен е текста на "Издание Библейске лига 2001" с коригиран от издателството нов тескт.
 • Публикувани са изпълними пакети за macOS.

6.2.2 - 7 май 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними пакети за macOS и Windows.

6.2.2 - 3 май 2017 г.:

 • Вече е възможно плъзгане с адин пръст на падащите списъци с библиите, книгите и номерата на главите.
 • Публикуван е изпълним пакет за Android.

6.2.2 - 24 април 2017 г.:

 • В Библия "Българско библейско дружество 2013©" са добавени уводните думи от издателя за всяка книга и подзаглавията на частите на главите, а стиховете са обединени в абзаци.
 • Малко подобрение, засягащо размяната на цветовете на буквите и фона и показването на HTML кода. След тези действия се показва същото място, а не началото на главата, както става в предишната версия.

6.2.1 - 23 април 2017 г.:

 • В Библия "Издание Библейска лига 2001 г." са добавени подзаглавията на частите на главите.
 • В Библия "Издание Библейска лига 2001 г." са добавени уводните думи за всяка книга, добавени от издателя.
 • Публикувани са изпълними пакети за Windows, macOS, Android.

6.2.1 - 22 април 2017 г.:

 • Поправена е грешка във файловете на Библия "Издание Библейска лига 2001 г.". Промяната е отразена на сървъра за изтегляне.
 • Добавена е нова команда "Изглед" - "HTML код", с която се превключва към показване на HTML кода на текста и обратно. Командата е необходима за правилното настройване на програмата.
 • Нова команда "Редактиране" - "Търсене в тази глава".
 • Променен е цвета на хипервръзките препратки, за по-добър контраст.

6.2.0 - 21 април 2017 г.:

 • Добавена е Библия "Издание Библейска лига 2001 г.".
 • Публикувани са изпълними пакети за macOS и Android.

6.1.14 - алфа - 19 април 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними пакети за Android, macOS, Windows, 32 и 64 bit Linux.

6.1.14 - алфа - 18 април 2017 г.:

 • Поправена е грешка, която водеше до неправилно съставяне на някои препратки хипервръзки.
 • Публикуван е изпълним пакет за Windows.

6.1.13 - алфа - 18 април 2017 г.:

 • Настроени са и препратките в изданието на "Българско библейско дружество 2013©" да са хипервръзки.
 • Добавени са бутони "Предишен стих" и "Следващ стих", означени с "<<" и ">>", които се активират при използване на хипервръзките препратки и служат за движение във веригата от последователно проследени препратки.
 • Публикувани са изпълними пакети за macOS и Android.

6.1.12 - алфа - 10 април 2017 г.:

 • Препратките в преводите на Библията, в които има такива ("Православна Библия 1991 г." и "Издателсво Верен"), вече са хипервръзки, с които се отварят съответните стихове.
 • Поправен е бъг, който водеше до неочаквани прекъсвания на програмата.
 • Публикувани са изпълними пакети за Android, macOS, Windows и Linux.
 • Програмата е компилирана с версия 5.8.0.

6.1.11 - алфа - 2 януари 2017 г.:

 • Публикувани са изпълними файлове за macOS, Windows и Android.
 • Обновен е текста на "Православна Библия 1991 г.", като са добавени препратки. Новият текст се активира, когато е отворена "Православна Библия 1991 г." и се изпълни от менюто "Файл" - "Изтегляне отново". Във версиите на програмата по-стари от 6.1.11 има грешка, поради която стиховете, с добавени препратки се повтарят.

6.1.11 - алфа - 1 януари 2017 г.:

 • Поправена е забелязана грешка, която водеше до неправилно показване на някои бележки.
 • Създадена е възможност за добавяне на препратките в "Православна Библия 1991 г."

6.1.10 - алфа - 1 януари 2017 г.:

 • Направена е корекция в "Издание 1940", поискана в това предложение за поправка. Поправката се активира, когато е отворено "Издание 1940" и изпълнение от менюто на "Файл" - "Изтегляне отново".
 • Направено е малко редактиране на текста от сайта на програмата.
 •  

  Същата тема в Google