Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

FreeBSD 8.2

19:23:44 часа на 12 януари 2012

Изтегля се от: http://www.freebsd.org/where.html. Под Virtual Box на компютър с процесор на Intel върви версията за i386. Щракнете върху линка ISO и ще отидете в директория на ftp сървър с .iso файлове на инсталационните CD или DVD. Изтеглете файла, чието име завършва на -disk1.iso.

Повечето настройки, изисквани по време на инсталирането, може да се оставят със стойностите по подразбиране, като само се натиска Enter. Но има и някои важни моменти при инсталирането:

  • Избиране на държава. България е под номер 34.
  • Избира се "Begin a standard installation (recommended)"
  • Създаване на дялове на диска
    • С FDISK се създава един голям Slise. Натиска се клавиш "A" и се напуска програмата с клавиш "Q".
    • С "FreeBSD Disklabel Editor", с клавиш "C" се създава Swap дал с големина двойната големина на оперативната памет. С ново натискане на клавиш "C" от останалото свободно място се създава "A file system". За "mount point" се задава /. Излиза се с натискане на клавиш "Q".
  • Избиране типа на дистрибуцията - 6 User
  • Настройване на мрежата. Избира се "DHCP configuration".