Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Debian 7.8.0

18:13:27 часа на 19 май 2015

Приятно качество за ползващите тази система под VirtualBox е че виртуалните добавки се инсталират автоматично.

Изтегля се от debian.org/distrib.

Изтеглянето и инсталирането ще стане по-бързо ако изтеглите образи на инсталационни DVD с програма торент-клиент от тук.

Подробни указания с картинки на английски има тук.

http://www.spack.org/wiki/UsingApt

Нещата, на които ще обърна внимание, се отнасят за инсталиране на Debian с цел виртуалната машина да се ползва за хостване на няколко интернет сайта:

Ако използвате мишка или тъчпад/тракпад, преди да пристъпите към инсталиране задайте от менюто на VirtualBox:
Machine > Settings... > System,
настройката Pointing Device да е PS/2 Mouse. Иначе може да не се вижда курсора за мишка.

Ако желаете инсталирането да се извършва с по-красивия графичен интерфейс, от първия прозорец, който се показва след зареждане от инсталационния диск, изберете: втория ред "Graphical install".

За по-безпроблемно инсталиране на webmin и virtualmin, за които ще стане дума по-надолу:

- при конфигуриране на мениджъра на пакети, на въпроса дали да се използва огледален сървър за източник на пакети, отговорете с Yes и изберете огледален сървър;

- при избора на софтуера, който да се инсталира, към включения по подразбиране добавете: Web server, SQL Database, DNS Server и SSH Server;

- не оставяйте името на домейн празно, както е по подразбиране, въведете някакво име на домейн;

HTTPS и SSL сертификати

Източника на информация: https://wiki.debian.org/Self-Signed_Certificate

Две от описаните команди са съществени:

a2enmod ssl - за активиране на ssl модула на сървъра apache. След активиране на модула трябва да се рестартира сървъра с команда:
service apache2 restart

a2ensite default-ssl - за активиране на подразбиращ се сайт, достъпен по https протокол. След това активиране трябва да се презареди сървъра с команда:
service apache2 reload

Webmin

Webmin е панел за дистанционно управление на системата. Полезен е ако машината се използва като интернет сървър. (Да си инсталирате интернет сървър на виртуална машина има смисъл, например, ако се занимавате със сайтове и ви трябва среда върху, която да експериментирате, преди да сложите направеното на хостващия сървър.)

Изтегля се от: http://www.webmin.com/download.html. Вижте указанията за инсталиране.

Следната поредица от команди извършва инсталирането:

su
dpkg -i webmin-... името на изтегления файл

Ако последната команда завърши със съобщение за грешка, съдържащо:
Package libauthen-pam-perl is not installed.
правим опит да инсталираме липсващата библиотека с команда:
apt-get install libauthen-pam-perl

и ако инсталирането не се извърши успешно, трябва да включим инсталационното DVD и да изпълним команда:
apt-get -f install

За влизане в панела за управление webmin се отваря с браузър адрес:
https://xxx.xxx.xxx.xxx:10000
където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адреса на машината или (под)домейна й. Влиза се с потребителско име root и паролата, която сте задали при инсталиране на debian.

Virtualmin

Virtualmin - е панел за управление от едно място на няколко виртуални сайта.

За да се инсталира се изтегля инсталиращ скрипт install.sh от: http://www.virtualmin.com/download.html и се изпълнява с команда:

/bin/sh install.sh

Инсталиране на няколко версии на PHP

http://www.jabommi.de/wiki/downgrade-php-5-5-to-5-3-ubuntu-14-with-multiple-php-versions"

https://packages.debian.org/wheezy/amd64/libapache2-mod-fastcgi/download