Представяне по теми

 • Главна секция

  Този текст е резюмето на главната секция на курс, която носи номер 0. Обикновено тук се намира форум "Обявления", който в този курс е преместен в секция "Тема 1".

 • Тема 1

  Настоящият курс е направен с цел да демонстрира структурата на един учебен курс в системата Moodle и да покаже елементите, които могат да се съдържат в такъв курс. За да се ориентирате в предназначението на други курсове от този сайт, посветени на Moodle, посетете курса: Достъпна информация за Moodle.

  За повече информация за курсовете в Moodle, вижте страниците от документацията на Moodle на българскиКурсове и Главна страница на курс.

  Този курс е с тематичен формат и неговите секции съответстват на теми учебен материал. Зададена му е настройка "Разположение на курса" - "По една секция на страница", затова на главната страница от всички секции се показват само заглавията им във вид на хипервръзки, придружени от кратки резюмета, ако са написани такива.

  Настоящият текст е резюмето на секция "Тема 1". За да видите останалото съдържание на някоя секция, щракната върху заглавието й. 

  Форум: 1
 • Тема 2

  За имена на първите две секции се използват имена по подразбиране "Тема 1" и "Тема 2".

  В секция "Тема 2" демонстрираме ресурса "Етикет". За да отворите цялата секция щракнете върху името й отгоре "Тема 2".

  Етикет: 1
 • Ресурс страница

  Настройката "Използване името по подразбиране" на тази секция и на следващите сакции в този курс е изключена и са им зададени други, по-подходящи имена.

  Страница: 1
 • Ресурс Файл

  В тази секция се демонстрират ресурсът Файл.

  Етикети: 6 Файлове: 11
 • Ресурс Папка

  Папка: 1
 • Ресурс URL

  Етикет: 1 URL-и: 3
 • Ресурс Книга

  Книга: 1
 • Ресурси и дейности

  Демонстрираните в предишните секции на този курс елементи представляват ресурси - неща, които преподавателите предоставят на студентите за да им изложат учебния материал. Чрез ресурсите се осъществява еднопосочна връзка - преподавателите предоставят информация, но не се получава обратна връзка от студентите.

  За получаване на обратна връзка в секциите на курсовете на Moodle могат да се добавят дейности. В следващите секции на този курс се демонстрират възможностите на дейностите. Дейностите могат да се оценяват и получените оценки да се впишат в дневника за оценки.

  Важно: Гостите могат само да четат описанията на дейностите, но да участват в дейности могат само влезли в сайта с име и парола регистрирани потребители.

 • Дейност Задание

  Задания: 2 Етикет: 1
 • Дейност Избор

  Избор: 1
 • Дейност Обратна връзка

  Обратна връзка: 1
 • Дейност Форум

  Етикет: 1 Форуми: 3
 • Дейност Чат

  Чат: 1
 • Дейност Урок

  Урок: 1
 • Дейност Речник

  Речник: 1
 • Дейност тест

  Тест: 1
 • Демонстрация на филтъра Многоезично съдържание - 2

  Етикет: 1
 • Послесловие

  Етикет: 1