Старт на сайта

Предоставено от Администратор в 12:40 часа на 04 април 2021 (Събота)

Стартирам този сайт със следните намерения:

  • Да демонстрирам възможностите на системата за управление на съдържанието Drupal.
  • Да опиша тези възможности и начините за ползването им.
  • Да използвам сайта за подобряване на превода на Drupal на български.
  • Да помогна с тази информация на начинаещи потребители, които имат желание да направят и поддържат свой сайт, като сами изтеглят, инсталират и обслужват Drupal.
  • А в същност, сайтът е място, на което експериментирам с Drupal с цел разучаване и място за споделяне на наученото.

Стартирам сайта във вида, който той получава веднага след инсталиране без допълнителни настройки, освен персонализиране на българския превод и настройки за отстраняване на докладваните от системата веднага след инсталирането проблеми. Ако възникне необходимост от други настройки, ще разкажа за тях.

Всички записки на сайта ще описват изцяло преведен на български Drupal. Желаещите да използват същия превод може да го намерят на страница Данни за Drupal

Ще се огранича с описване само ядрото и инсталиращите се заедно с ядрото теми и разширения. Ще търся и проучвам разширения само при пълна липса на някоя необходима за този сайт функция и необходимост тя да се добави.

Естествено, най-изчерпателна информация за Drupal може да се намери на официалния му сайт drupal.org. Там се намират два главни източника на информация Documentation и Drupal User Guide.