Обновяване и надграждане

Думите "обновяване" и "надграждане", за сега, ще използваме като синоними, разбирайки ги като автоматични и ръчни действия по замяна на модулите и ядрото на Drupal с по-нови техни версии.

Drupal притежава система за проверяване за наличие на по-нови версии на ядрото и инсталираните модули, и тази система изпраща на администратора на сайта имейли съобщаващи за това.

Докато обновяването на модулите може да протече автоматично, обновяването на ядрото следва да се направи ръчно, щом системата за поверяване за нови версии съобщи чрез автоматично изпращане на имейл до администратора, че има по-нова версия. В получения имейл се съдържа линк, водещ директно към страницата за обновяване, но ако не се ползва този линк, до същата страница администраторът стига през:

Управляване - Отчети - Налични обновления

Съобщението за нова версия на страница "Налични обновления", може да изглежда така:

Снимка от екрана

Щракването върху номера на препоръчителната версия отваря страницата, с указания за инсталиране и изтегляне на препоръчаната версия. 

Указания за ръчно обновяване има на страница Updating Drupal core manually.

Накратко, обновяването се състои в замяна на всички файлове от директорията на Drupal и на директориите core и vendor с тези на новата версия. Естествено, трябва да се вземат мерки за запазване на старото съдържание не изброените директории, за да може да се върне, в случай на провал на актуализацията.

След замяна на файловете на сайта с файлове от новата  версия на Drupal и опит за влизане в сайта започва автоматичен процес на обновяване на базата данни, придружен със съответни указания.