Статия в блог от: Сайт Администратор

Всички посетители

 Информационна среда е среда наситена с източници на информация. Живеем и се обучаваме в такава среда. Ученето в информационна среда има лесно забележими особености. В тази среда за учещия е лесно да намери информация, въпросът е как ще си послужи с нея - ще я използва само за да се справи със ситуацията, която го е подтикнала към търсене и ще забрави, или ще я прибави в своя собствен склад от знания...

[ Променено: сряда, 8 декември 2021, 15:28 ]