Статия в блог от: Сайт Администратор

Всички посетители

Няма учене без цел. Когато решим да изберем и да започнем да посещаваме учебен курс ние си поставяме определена цел, например:

  • Да получим сертификат
  • Да станем по-умели в работата си
  • Да си отговорим на някакви въпроси

Нашата цел до голяма степен влияе на избора на курс.

Други обстоятелства, които влияят на избора са: цена, време, авторитет на институцията и преподавателите, нивото на настоящите знания.

Идеален курс би имало ако знаещ, опитен преподавател занимава индивидуално единствен курсис, ако и курсистът, и преподавателят проявяват безкрайно търпение и внимание да изслушват другия и да си кажат всичко, да изпробват и упражнят всичко необходимо, до постигане на преследваната цел.

Но идеален курс не съществува. Или преподавятелят не знае всичко, или не успява да го обясни разбираемо, или курсисът е невнимателен, или не достига време...

Обучението е работа, извършвана от две страни - обучаван и обучител. В тази работа е задължителна екипност; мотивирани, старателни, действени, честни трябва да са и двете страни. Работата трябва да се извършва със старание, страст, отдаденост и любов и да завършва с удовлетворение във всяка страна.

Какви слабости наблюдаваме в съществуващите системи за учебни курсове?

  • Слаба заинтересованост на обучавани и обучители
  • Слаба комуникация между обучавани и обучители
  • Липса на гъвкавост по отношение на време на провеждане, форма, разглеждана материя, ниво и цели на участниците

Може ли да се предложи нова, интересна, привлекателна и  удовлетворяваща система, без недостатъците, които виждаме?

По отношение на заинтересоваността изглежда може да се направи малко, много са външните фактори, които влияят и понеже това са външни фактори, не се подават на контрол. Ако обучението е платена услуга, то цената на услугата може да е един от лостовете за влияние, по-високата цена повишава заинтересоваността и на обучавани и на обучители, но тя може да е и пречка.

Комуникацията зависи от психологичните характери - има отворени, комуникативни характери, има и затворени, необщителни хора, но при осъзнаване на необходимостта, използване на наличните възможности за комуникация и целенасочени усилия може да се постига подобрение.

Гъвкавостта трябва да се осъзнае, да се постави като приоритетна цел и да се преследва нейното постигане.

 

 

[ Променено: петък, 31 май 2019, 07:25 ]