Статия в блог от: Сайт Администратор

Всички посетители

Няма учене без цел. Когато решим да изберем да да кандидатстваме в университет, или да се запишем и започнем да посещаваме учебен курс, ние си поставяме определена цел, например:

  • Да получим диплома или сертификат за да ни послужи за израстване в кариера
  • Да станем по-умели в работата си
  • Да си отговорим на интересуващи ни въпроси
  • ...

Нашата цел до голяма степен влияе на избора на курс.

Други обстоятелства, които влияят на избора са: цена, време, авторитет на институцията и преподавателите, нивото на нашите настоящи знания.

Идеален курс би имало ако знаещ, опитен преподавател занимава индивидуално единствен курсист, ако и курсистът, и преподавателят проявяват безкрайно търпение и внимание да изслушват другия и да си кажат всичко, да изпробват и упражнят всичко необходимо, до постигане на преследваната цел.

Но идеален курс не съществува. Или преподавателят не знае всичко, или не успява да го обясни разбираемо, или курсистът е невнимателен, или не достига време...

Обучението е работа, извършвана от две страни - обучаван и обучаващ. В тази работа е задължителна екипност; мотивирани, старателни, действени, честни трябва да са и двете страни. Работата трябва да се извършва със старание, страст, отдаденост и любов, и да завършва с удовлетворение във всяка страна.

Какви слабости наблюдаваме в съществуващите системи за учебни курсове?

  • Слаба заинтересованост на обучавани и обучаващи
  • Слаба комуникация между обучавани и обучаващи
  • Липса на гъвкавост по отношение на време на провеждане, форма, разглеждана материя, ниво и цели на участниците
  • Липса на екипност при създаването на курсове - няма моделиране на курсовете от гледната точка на всички специалности, които биха имали значение: педагогика, методика, конкретна предметна област, медиен и графичен дизайн, езикознание и т.н.
  • Ниско научно ниво на преподавания материал

Може ли да се предложи нова, интересна, привлекателна и  удовлетворяваща система, без недостатъците, които виждаме?

По отношение на заинтересоваността изглежда може да се направи малко, много са външните фактори, които влияят и понеже това са външни фактори, не се подават на контрол. Ако обучението е платена услуга, то цената на услугата може да е един от лостовете за влияние, по-високата цена повишава заинтересоваността и на обучавани и на обучаващи, но тя може да е и пречка.

Комуникацията зависи от психологичните характери - има хора отворени характери и вродени комуникативни умения, има и затворени, необщителни хора, но при осъзнаване на необходимостта, използване на наличните възможности за комуникация и целенасочени усилия може да се постига подобрение.

Гъвкавостта и екипната работа трябва да се осъзнаят, да се поставят като приоритетни цели и да се преследва тяхното постигане. Правилният мениджмънт, базиран на знание, вдъхновяващ пример, акуратност в планирането и изпълнението на цели и задачи, е условие за формирането на успешни екипи, провеждащи качествени курсове.

 

 

[ Променено: петък, 19 ноември 2021, 21:41 ]