Статия в блог от: Ваньо Георгиев

от Ваньо Георгиев - понеделник, 8 март 2021, 21:35
Всички посетители

Още една графика и три числа:

Хоризонталната ос на тази графика съответства на броя на активните случаи, а вертикалната на броя на хоспитализираните с COVID-19 пациенти в болниците в България. За построяване на графиката са използвани данни от портала за публични данни data.egov.bg. Точките съответстват на дните - от началото на събирането на данни за пандемията до днес. Ходът на линията, която ги свързва, започвайки от близкото до нулата начало, следва хода на пандемията до максимума на активните случаи към 6.12.2020 г. преминава през намаляване на броя хоспитализирани, продължило до 27.01.2021 г. и последвалото от тогава насам ново постепенно нарастване на хоспитализираните (частта в оранжево).

Именно над последния участък от графиката да се замислим и да го анализираме. Ако приемем, че броят на хоспитализираните е определен процент от активните случаи, то средно този процент е 7.8% (линията от малки сини точки и уравнение). Но започналото след 27.01.2021 г. нарастване следва друг ход - броят на настанените в болници с COVID-19 нараства много по-бързо  от преди с нарастването на броя на активните случаи, случващо се сега. Което означава, че носителите на вируса сега вече по-често имат нужда от болнично лечение. Линията на тенденцията (малките оранжеви точки) има коефициент на наклона 0,1592, който означава 15.92% - увеличаване броя на хоспитализираните към увеличението на броя на активните случаи (приблизително двойно по-голям от средния 7.8%).

Изводът е: вирусът (или негови варианти) вече е по-опасен, по-често ще изисква болнично лечение. Ще издържат ли болниците?

 

[ Променено: понеделник, 8 март 2021, 22:24 ]