Статия в блог от: Сайт Администратор

от Сайт Администратор - понеделник, 27 май 2019, 10:57
Всички посетители

Знанието се състои в познаване на понятия. Понятията се изричат с думи. С думи се изказват твърдения за дадената група понятия. Думите подредени в твърдения представляват език. Всяко знание се отразява и възпроизвежда чрез език, така че ученето на който и да е предмет, е и учене на езика, с който се описва този предмет. Така и преподаването на същия предмет се състои в умело използване на езика, за да се предаде точния смисъл на понятията и твърденията, отразяващи истината.

С развитието на технологиите езикът малко е отстъпил ролята си при предаване на знания. Думите и езикът се заместват от образи и движение. Гледането на видеото се предпочита пред четенето на текст. Като изживяване възприемането на движение и звук е по-приятно, но това не променя истината, за ролята на езика. Езикът си остава основна система за описване на знания.

[ Променено: петък, 25 октомври 2019, 10:09 ]