Статия в блог от: Сайт Администратор

Всички посетители
  1. Трябва да се отделя достатъчно време за учене, разпределено в ритмично следващи предназначени само за учене часове.
  2. Ученето трябва да съчетава усвояване на:
  • концепции, понятия, терминология
  • действия
  • анализ на ситуации и вземане на решения
  1. Да включва повторения, колкото са необходими.
  2. Да се водят записки.
  3. Да се задават и да се намират отговори на въпроси.
  4. Да се прилага за постигане не цели.
[ Променено: събота, 2 януари 2021, 15:49 ]