В курса се разучава концепцията BIM и софтуерният продукт Revit Architecture

Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали при създаване на фирмен или личен сайт. 

Курс за придобиване на теоретични знания по растерна графика и практически умения за използване на софтер за редактиране на растерни изображения.

Курсът цели усвояване на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax