Задание с онлайн отговор

С дейността задание може да се постави задача, решаването на която да изиска от студентите да въведат своя отговор в страницата на заданието с помощта на HTML редактора на Moodle, а в допълнително поле, ако бъде направена такава настройка, могат да напишат коментар относно изпълнението си.