Задание за качване на файл

С дейността задание може да се постави задача, решаването на която да изиска от студентите да изготвят файл, (например: документ за Word, електронна таблица, изображение, чертеж и др.) който да качат на страницата на заданието, а в допълнително поле, ако бъде направена такава настройка, могат да напишат коментар относно изпълнението си. Преподавателят задава настройки за броя и максималната големина на файловете.