Статия в блог от: Ваньо Георгиев

от Ваньо Георгиев - неделя, 12 юли 2020, 09:02
Всички посетители

Нека да напомня, че изложения анализ се основава на чиста математика, без да използва знания по вирусология и епидемиология, които са науките адекватно изучаващи COVID-19. Отразената в тези анализи картина би била вярна, ако поведението на хората имаше пълно постоянство, лесно отразимо с математически формули, но голямата разлика в изводите направени при същия анализ преди един месец и сега показва, че това далеч не е така.

Повторението на анализите на броя на ежедневно регистрираните нови заразени с COVID-19, от предишните статии (тази и тази),  към днешна дата (12 юли 2020 г.) дава следните модели.

Модел на нарастването на броя на регистрираните заразени от вида

\( \Large \frac{A}{1+e^{-b(x-C)}} \):

Стряскащото е, че рязкото ускоряване на увеличаването на броя регистрирани заразени, което наблюдаваме от 9 юни насам, показва, че сме в началото на сигмоидалния ход на процеса. Половината от максималният брой заразени ще бъде достигната на 8 януари 2021 г., а приближаването към максимума от близо 500 000 - към 10 ноември 2021 г.

Изменението на броя на регистрираните ежедневно нови заразени с PCR тестове:

 За да се хване по-точно, "първия пик" и последвалата след него тенденция към увеличаване, сменяме предишния квадратичен модел с кубичен.

Периодика на регистрираните ежедневно нови заразени, около, този път, кубичната линия на тренда, отразена с модел от вида \( \large A sin[\frac{2 \pi}{T} (x - D)] \):

Потвърждава се отново седмичната периодичност с период от 6,96 дена и наличието на максимум в четвъртък, при нарастване на амплитудата от 9,5 в предишната статия на 17.8.

 

[ Променено: неделя, 12 юли 2020, 21:53 ]