Достъпен за всички посетители курс, в който се представя наличната на този сайт информация за JavaScript.

JavaScript е език за програмиране, който с развитието на Интернет заема все по значително място. Познаването му е необходимо на всички, които правят уебсайтове, както и при създаване на мобилни приложения. Настоящият курс е въведение в програмирането на JavaScript.