Компютърни програми - Ваньо Георгиев

 начало   новости   контакт   дарения 


e-mail:  

Получаване на ключ


Изучаване на машинопис
Компютърна Библия нова версия

Други безплатни програми


Сайтове
За образование

Online правописен речник
Физика
Статии


Интернет връзки
Благотворителност

Кажете на приятел

Google

 

Python

Python е интерпретируем, интерактивен, обектно ориентиран език за програмиране, който често бива сравняван с Tcl, Perl, Scheme или Java.

Python съчетава забележителна мощ с много ясен синтаксис. В него има модули, класове, разширения, типове данни от високо ниво и динамично задаване на типове. Има интерфейси за много системни функции и библиотеки, към различни графични среди (X11, Motif, Tk, Mac, MFC, vxWidgets). Много лесно на C или C++ могат да се пишат още модули за вграждане.

Python е многоплатформен и може да се изпълнява под Unix, Windows, OS2, Mac, Amiga и много други.

Следващото описание се отнася за ползване на Python под Windows XP.

Най-новата версия на Python може да се изтегли от: http://www.python.org/download. Изтеглете съответния инсталатор за Windows. Щракнете двойно върху изтегления файл и инсталирайте.

Иконата за стартиране на интерпретатора ще намерите в Start менюто:

Start -> Programs -> Python x.x -> Python (command line)

Ако щракнете върху тази икона и стартирате интерпретатора се отворя прозорец, подобен на Command Prompt на Windows. Този прозорец може да се затвори чрез натискане на Ctrl-Z и клавиш Enter или след изписване на команда "import sys; sys.exit()" и натискане на Enter.

Освен посредством командния интерпретатор Pyton може да се ползва и чрез неговата развойна среда: IDLE (Integrated DeveLopment Environment), за стартирането на която също има икона в Start менюто:

Start -> Programs -> Python x.x -> IDLE (Python GUI)

В IDLE може да пишете на кирилица, ако зададете UTF-8 кодировка по подразбиране. Отворете от менюто: Options - Configure IDLE - General и изберете за Default Source Encoding: UTF-8.

Ако искате да имате достъп до API функциите на Windows, изтеглете и разширението на Python за Windows. Внимавайте разширението, което теглите да съответства на версията на Python, която вече имате.

След инсталиране на разширението на Python за Windows имате още един инструмент за работа PythonWin:

Start -> Programs -> Python x.x -> PythonWin

Вместо поотделно интерпретатора за Python и разширенията му за Windoes може да изтеглите и заедно в пакета на ActivState: ActivPython. Въпреки това, бих препоръчал отделното им инсталиране.

За да разполагате и с удобен набор от готови графични елементи за писане на Windows приложения ще Ви трябва и пакета wxPithon - приспособения за Python междуплатформен набор от графични елементи wxWidgets.

След стартирането на някоя от работните среди (Python command line, IDLE или PythonWin) се показва първичен промпт ">>> ", а ако напишете команда, която превишава дължината на един ред, на всеки следващ ред се показва вторичен промпт "... ". Режимът на работа, при който се подават команди от промпта се нарича интерактивен режим.

В интерактивен режим може да използвате Python като калкулатор, позволяващ присвояване на стойности на променливи и пресмятане на алгебрични изрази. Може да извършвате дори и действия с комплексни числа.

На Python може да се пишат скриптове, подобни на .bat файловете, изпълнявани от командния интерпретатор на Windows. Един скрипт може да използва дефиниции и да изпълнява команди, записани в отделни файлове, наречени модули. Модулите в Python са текстови файлове с разширение .py.

С помощта на подробната документация и учебника, придружаващи Python всеки, дори и начинаещ в програмирането, може бързо да научи езика. Съществува и превод на учебника на български.

Успех!


Страница на българската Moodle общност
Bulgarian Moodle

 

Статии

GTK+
MathML
Български правопис във FireFox
MiKTeX
MinGW и MSYS
Perl
Python
Qt
RSS
Windows API в Delphi
WiX
wxWidgets

 
Вижте класирането
на този сайт в:
Гласувай за тази страница в BGTop.net
Гласувай за тази страница в Българския ТОП

 
.: Последна промяна: 24 юни 2019 г. | Мнения за тази страница :.


Моля, не се колебайте да казвате своето мнение за този сайт и представените програми, или да давате предложения.
Страниците на сайта са редактирани с VGEdit 1.0
Copyright © 2004-2024 Vanyo Georgiev