Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

Промени, направени през 2014 г.

20:58:11 часа на 16 декември 2016

5.1.2 - 18 март 2014 г.

  • Подобрено е експортирането в html файл
  • Публикувани са изпълними файлове за Windows

5.1.2 - 23 януари 2014 г.

  • Изготвен е и е публикуван изпълним пакет за Mac, съвместим с Mavericks.

5.1.1 - 22 януари 2014 г.

  • Изготвен е и е публикуван изпълним файл за Linux - Ububtu 13.10.